{{profile.t('profile_register_as_user','Registrer deg som bruker')}}

*{{ error }}
Format: {{registration.information.national_identification_number_format.format }}
{{key}} = {{value}}.
{{ registration.viewPasswordError }}
Det ser ut til at du allerede har en konto registrert under denne e-postadressen. Har du glemt passordet ditt? Vennligst klikk her for å motta et nytt passord.
{{ profile.t('profile_reset_link_sent', 'Vi har sendt en epost med instruksjoner for å sette nytt passord.')}}
{{ profile.t('profile_goto_login', 'Gå til innlogging.')}}
{{ error }}
{{ profile.t('profile_go_back', 'Gå tilbake')}}
Select language

{{ profile.t('profile_welcome','Velkommen!') }}

{{ profile.t('profile_login_continue','Logg deg inn for å fortsette') }}
{{profile.t('profile_register','Registrer deg')}}
Select language
{{profile.t('profile_logged_in_as', 'Du er logget inn som')}}
{{ profile.today | date: 'EEEE, dd MMMM' }}

{{profile.t('profile_hello', 'Hei')}} {{ profile.user.firstname }}!

{{profile.t('profile_info_text', 'Her kan du se hvilke kurs du er satt opp på og administrere dine profil innstillinger.')}}

{{ profile.t('no_lms_courses_available', 'Du har ingen kurs tilgjengelig') }}
{{ profile.t('courseName', 'Kurstittel') }}
{{ course.external_course_title}}
{{ course.external_course_description}}
{{ profile.t('status', 'Status') }}
{{ course.completed ? 'Fullført' : 'Ikke fullført' }}
{{profile.t('username', 'Brukernavn')}}
{{ course.external_username ? course.external_username : '-' }}
{{ profile.t('status', 'Status') }}
{{ course.completed ? 'Fullført' : 'Ikke fullført' }}
{{profile.t('username', 'Brukernavn')}}
{{ course.external_username ? course.external_username : '-' }}
{{ profile.t('profile_goto_login', 'Gå til innlogging') }}
{{profile.t('profile_no_future_courses', 'Du har ingen fremtidige kurs')}} {{profile.t('profile_no_past_courses', 'Du har ingen tidligere kurs')}}
{{profile.t('profile_courses', 'Kurs')}}
{{ line.course.title }}
{{profile.t('profile_date_and_time', 'Dato og tidspunkt')}}
{{ line.instance.start_at }} - {{ line.instance.end_at }}
{{ line.instance.time_start }} - {{ line.instance.time_end }}
{{profile.t('profile_location', 'Lokasjon')}}
{{ line.instance.location.custom_title }}
{{ line.instance.location.title }}
{{ line.instance.location.full_address }}
{{profile.t('diploma_grade', 'Karakter')}}
{{ line.grade.translated_title }}
{{profile.t('profile_booked_status_header', 'Påmeldt')}}
{{ line.status.title }}
{{profile.t('participation_status', 'Status for deltakelse')}}
{{profile.t('passed')}} {{profile.t('completed')}} {{profile.t('participated')}}
-
{{profile.t('files', 'Filer')}}
{{line.instance.files.length}} {{profile.t('profile_files_available', 'Fil(er) tilgjengelig')}} 0 {{profile.t('profile_files_available', 'Fil(er) tilgjengelig')}}
{{profile.t('internet_address', 'Internett adresse')}}
{{profile.t('profile_paid_status_header', 'Betalt')}}
{{ line.paid.id === "1" ? profile.t('profile_course_state_paid', 'Betalt') : profile.t('profile_course_state_not_paid', 'Ikke betalt') }}
{{ custom_property.property_title }}
{{ profile.t('go_to_url')}} {{custom_property.property_value}} -
{{profile.t('username', 'Brukernavn')}}
{{ line.upskill_people_credentials.username ? line.upskill_people_credentials.username : '-' }}
{{profile.t('password', 'Password')}}
{{ line.upskill_people_credentials.password ? line.upskill_people_credentials.password : '-' }}
{{profile.t('status', 'Status')}}
{{ line.upskill_people_credentials.status ? line.upskill_people_credentials.status : '-' }}
{{profile.t('not_available', 'Ikke tilgjengelig')}} ({{ line.upskill_people_credentials.status }})
{{profile.t('profile_gatherings', 'Samlinger')}}
{{ gathering.gathering_at_object | date:'d'}}
{{ gathering.gathering_at_object | date:'MMMM'}}
{{ gathering.gathering_end_at_object | date:'d'}}
{{ gathering.gathering_end_at_object | date:'MMMM'}}
{{profile.t('profile_course_time', 'Tidspunkt')}}
{{ gathering.time_start }} - {{ gathering.time_end }}
{{profile.t('profile_location', 'Lokasjon')}}
{{line.instance.location.custom_title}}
{{profile.t('virtual_classroom', 'Virtual classroom')}}
{{gathering.location.title}}
{{gathering.location.full_address}}
{{profile.t('profile_course_information_missing', 'Informasjon mangler')}}
{{profile.t('internet_address', 'Internett adresse')}}
{{ line.instance.start_at_object | date:'MMMM'}}
{{ line.instance.start_at_object | date : 'dd' }}
{{ line.instance.start_at_object | date:'yyyy' }}
{{profile.t('profile_course_singular', 'Kurs')}}
{{ line.course.title }}
{{profile.t('profile_course_time', 'Tidspunkt')}}
{{ line.instance.time_start }} - {{ line.instance.time_end }}
{{ profile.t('read_about_the_course', 'Les om kurset') }}
{{profile.t('profile_location', 'Lokasjon')}}
{{profile.t('Webinar', 'Webinar')}} {{profile.t('online_course', 'Online course')}} {{line.instance.location.custom_title}} {{profile.t('virtual_classroom', 'Virtual classroom')}} {{ line.instance.place.title || line.instance.place }}
-
{{profile.t('profile_address', 'Adresse')}}
{{ line.instance.location.full_address }}
-
{{profile.t('profile_course_details', 'Detaljer')}}
{{ line.provider.title }}
{{profile.t('files', 'Filer')}}
{{line.instance.files.length}} {{profile.t('profile_files_available', 'Fil(er) tilgjengelig')}} 0 {{profile.t('profile_files_available', 'Fil(er) tilgjengelig')}}
{{profile.t('status', 'Status')}}
{{ profile.getStatusTitle(line.status) }}
{{profile.t('participation_status', 'Status for deltakelse')}}
{{profile.t('passed')}} {{profile.t('completed')}} {{profile.t('participated')}}
-
{{profile.t('diploma_grade', 'Karakter')}}
{{ line.grade.translated_title ? line.grade.translated_title : '-' }}
{{profile.t('payment_status', 'Betalingstatus')}}
{{ line.paid.id === "1" ? profile.t('profile_course_state_paid', 'Betalt') : profile.t('profile_course_state_not_paid', 'Ikke betalt') }}
{{profile.t('internet_address', 'Internett adresse')}}
{{ custom_property.property_title }}
{{ profile.t('go_to_url')}} {{custom_property.property_value}} -
{{profile.t('virtual_classroom', 'Nettundervisning')}}
{{ line.upskill_people_credentials.status ? line.upskill_people_credentials.status : '-' }}
{{profile.t('not_available', 'Ikke tilgjengelig')}} ({{ line.upskill_people_credentials.status }})
{{profile.t('username', 'Brukernavn')}}
{{ line.upskill_people_credentials.username ? line.upskill_people_credentials.username : '-' }}
{{profile.t('password', 'Password')}}
{{ line.upskill_people_credentials.password ? line.upskill_people_credentials.password : '-' }}
{{ gathering.gathering_at_object | date:'MMMM'}}
{{ gathering.gathering_at_object | date:'dd'}}
{{ gathering.gathering_end_at_object | date:'MMMM'}}
{{ gathering.gathering_end_at_object | date:'dd'}}
{{ gathering.time_start }} - {{ gathering.time_end }} {{ gathering.theme }}
{{ gathering.location.title }} {{ gathering.location.custom_title }} {{ gathering.location.title }}
{{ gathering.location.full_address }}
{{ profile.t('profile_no_diplomas_available', 'Du har ingen kursbevis tilgjengelig') }}
{{ profile.t('profile_course_diploma_header', 'Kursbevis') }}
{{ diploma.course.title}}
{{ profile.t('profile_diploma_coursedate', 'Kursdato') }}
{{ diploma.instance.start_date }}
{{ profile.t('profile_diploma_issuer', 'Utsteder') }}: {{ diploma.school.title}} {{ profile.t('profile_download', 'Last ned') }} {{ profile.t('diploma_goto', 'Gå til diplom') }} {{ profile.t('diploma_goto', 'Gå til diplom') }}
{{ profile.t('profile_no_certificates', 'Du har ingen sertifikater tilgjengelig') }}
{{ profile.t('profile_no_consents', 'Du har ingen samtykker tilgjengelig') }}
{{profile.t('course')}} {{profile.t('language')}} {{profile.t('week')}} {{profile.t('start_date')}} {{profile.t('end_date')}} {{profile.t('deadline')}} {{profile.t('time')}} {{profile.t('location')}} {{profile.t('seats_available')}} {{profile.t('booking')}}
{{coursedate.title}}
{{profile.t('course_singular')}} {{coursedate.title}}
{{profile.t('date')}} {{coursedate.start_date | date:profile.custom_date_format}} → {{coursedate.end_date | date:profile.custom_date_format}}
{{profile.t('time')}} {{coursedate.time_start}} - {{coursedate.time_end}}
{{profile.t('deadline')}} {{coursedate.deadline | date:profile.custom_date_format}}
{{profile.t('location')}}
{{profile.t('language')}} {{coursedate.teaching_language}}
{{profile.t('seats_available')}} {{coursedate.has_available_seats ? profile.t('Ja', 'Ja') : profile.t('Nei', 'Nei') }}
{{coursedate.teaching_language}} {{coursedate.week}} {{coursedate.start_date | date:profile.custom_date_format}} - {{coursedate.gatherings.length}} {{profile.t('course_calendar_gatherings')}} {{coursedate.end_date | date:profile.custom_date_format}} - {{coursedate.deadline | date:profile.custom_date_format}} - {{coursedate.time_start}} - {{coursedate.time_end}} - - {{coursedate.has_available_seats ? profile.t('Ja', 'Ja') : profile.t('Nei', 'Nei') }}